ภูแผงม้าพิมาน   ตั้งอยู่ฝั่งเขาแผงม้าของอำเภอวังน้ำเขียว ซึ่งเป็นที่อยู่ของกระทิง และรู้จักกันดีในฐานะเป็นสถานที่ที่มีโอโซนติดอันดับ 1 ใน 7 ของโลก จนมีสมญานามว่า "สวิตเซอร์แลนด์แดนอีสาน" โดยมีอากาศที่เย็นสบายตลอดทั้งปี มีหมอกสวยงามในฤดูฝน และอากาศหนาวจัดในฤดูหนาว

 
     สัมผัสกับการพักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติ โอบล้อมไปด้วยขุนเขาป่าไม้อย่างใกล้ชิด ที่เต็มไปด้วยโอโซนบริสุทธิ์ และเสียงนกนานาพันธุ์

พื้นที่ติดเขาแผงม้า สามารถส่องสัตว์ ชมกระทิง
ได้จากที่พัก และใกล้จุดชมวิวที่เห็นได้ทั่วทั้ง
วังน้ำเขียว

ใกล้จุดชมดวงอาทิตย์ขึ้นที่สวยที่สุด
ของวังน้ำเขียว เพียง 500ม. จากรีสอร์ท